Albanie - sportovní filatelistické materiály od 2010  Zdroj: Evropské známky http://akir.name/znamky/

                                                                                                                 Albánská pošta: http://www.postashqiptare.al/

 
 

Název:  MS v kopané 2010
Datum vydání:  08.04.2010
Autor / návrh:  
Druh tisku:  
Typ:  tiskový list
Série:  MS v kopané
Poznámka:  

 

Název:  MS v kopané 2010
Datum vydání:  08.04.2010
Autor / návrh:  
Druh tisku:  
Typ:  soutisk
Série:  MS v kopané
Poznámka:  

 

Název:  MS v kopané 2010
Datum vydání:  08.04.2010
Autor / návrh:  
Druh tisku:  
Typ:  aršík
Série:  MS v kopané
Poznámka:  

 

Název:  Box
Datum vydání:  21.09.2011
Autor / návrh:  
Druh tisku:  ofset
Typ:  
Série:  Box
Poznámka:  

 

Název:  Box
Datum vydání:  21.09.2011
Autor / návrh:  
Druh tisku:  ofset
Typ:  aršík
Série:  Box
Poznámka:  

 

Název:  ME v kopané 2012
Datum vydání:  28.09.2012
Autor / návrh:  
Druh tisku:  ofset
Typ:  soutisk
Série:  ME v kopané
Poznámka:  40 x 40 mm

 

Název:  ME v kopané 2012
Datum vydání:  28.09.2012
Autor / návrh:  
Druh tisku:  ofset
Typ:  tiskový list
Série:  ME v kopané
Poznámka:  známka 40 x 40 mm

 

Název:  MS v lehké atletice Moskva
Datum vydání:  27.08.2013
Autor / návrh:  
Druh tisku:  ofset
Typ:  soutisk
Série:  
Poznámka:  31 x 43 mm

 

Název:  MS v lehké atletice Moskva
Datum vydání:  27.08.2013
Autor / návrh:  
Druh tisku:  ofset
Typ:  tiskový list
Série:  
Poznámka:  

 

Název:  MS v lehké atletice Moskva
Datum vydání:  27.08.2013
Autor / návrh:  
Druh tisku:  ofset
Typ:  aršík
Náklad:  4 800
Poznámka:  90 x 70 mm

 

Název:  FIFA MS ve fotbale Brazilie
Datum vydání:  09.07.2014
Autor / návrh:  Bertrand Shijaku
Druh tisku:  
Typ:  
Série:  MS ve fotbale 2014
Poznámka:  43 x 31 mm

 

Název:  FIFA MS ve fotbale Brazilie
Datum vydání:  09.07.2014
Autor / návrh:  Bertrand Shijaku
Druh tisku:  
Typ:  
Série:  MS ve fotbale 2014
Poznámka:  43 x 31 mm

 

Název:  FIFA MS ve fotbale Brazilie
Datum vydání:  09.07.2014
Autor / návrh:  Bertrand Shijaku
Druh tisku:  
Typ:  
Série:  MS ve fotbale 2014
Poznámka:  43 x 31 mm

 

Název:  FIFA MS ve fotbale Brazilie
Datum vydání:  09.07.2014
Autor / návrh:  Bertrand Shijaku
Druh tisku:  
Typ:  
Série:  MS ve fotbale 2014
Poznámka:  80 x 60 mm

 

  Název:  
Datum vydání:  
Autor / návrh:  
Druh tisku:  
Typ:  
Série:  
Poznámka:  

 

  Název:  
Datum vydání:  
Autor / návrh:  
Druh tisku:  
Typ:  
Série:  
Poznámka: