Kronika OS


73. Setkání členů OLYMPSPORTu v Praze  

Podzimní setkání Olympsportu se uskutečnilo v sobotu 11.11.2017 od 10.00 hod. v Domě odborových svazů
 - Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov.

Program :

10.00 až 13.00 hod.:

   - organizační záležitosti OS

              - beseda s Markem Švecem - dodatečně udělená bronzová medaile LOH 2008 - zápas/řeckořímský styl do 96 Kg
              (bude CDVp se SR a arch Personal Stamps)   

   - vzpomínky z návštěvy RIO 2016 – beseda nad foto s Josefem Kočím a Radkem Jáskem

   - výměna materiálů

Radek Jásek - knihovník OS

Jaroslav Petrásek - předseda OS

Peter Osuský

Pravoslav Kukačka

Radek Jásek a Jan Khom

Marie Justýnová a Jiří Hampl

Josef Kočí - II. místopředseda OS

Stanislav Kamenický

Jan Khom

Václav Slavík a Antonín Hobza

Gerhard Krakl

Marek Švec - čestný host

Marek Švec - čestný host

Jiří Hampl

Zdeněk Svědiroh

Marek Švec a Gerhard Krakl

Marek Švec a Radek Jásek

Marek Švec a Ladislav Kočí

Marek Švec a Jaroslav Finger

Marek Švec a Jan Khom

Marek Švec a Josef Kočí

Marek Švec a Václav Diviš

Marek Švec a Jan Petrás

Marek Švec a Peter Osuský

 
 

  

 
 

13.30 až 14.00 hod. (přesun tramvají příp. auty na Vítkov)

14.00 hod.- Návštěva NM v Národním památníku na Vítkově – Výstava „SPORT ZA VELKÉ VÁLKY“ - průvodce autor výstavy Dr. Lomíček   

                  (pro dámský doprovod otevřena kavárna s nevšedními výhledy na Prahu - i pánové si užili kávu se zákuskem)

 

  

Mgr. Jan Lomíček, Ph.D. - autor výstavy NM

        Autor foto obou galerií :  Jan Petrás           

 


OLYMPSPORT na Sběrateli 2017

8. - 9.9.2017

Foto: Ing. Tomáš Chudoba a Ing. Diviš Václav

 

72. setkání členů OLYMPSPORTu v Brně  - 31.3.2017

  

 

Gerhard Krakl a František Sopko

Zdeněk Svědiroh, Jan Khom a Ladislav Kočí

Josef Kočí a Radek Jásek

Igor Banás a xxx

xxx a Jaroslav Finger

Pavol Ondráška a xxx

xxx a Ivo Petr

Láďa Janoušek a Vašek Diviš

Pohled do sálu

Šárka Kašpárková - čestný host

Šárka Kašpárková a Jan Petrás

Šárka Kašpárková

Pohled do sálu

Láďa Janoušek

Přehled úspěchů trojskokanky Šárky Kašpárkové

Bronzová medaile z LOH Atlanta 1996 - rub

Bronzová medaile z LOH Atlanta 1996 - líc

Šárka Kašpárková a Václav Diviš při prezentaci

Zlatá medaile z MS 1997 v Athénách - líc

Zlatá medaile z MS 1997 v Athénách - rub

Přehled aktivní činnosti Šárky Kašpárkové

Š.K. a František Sopko

Š.K. a Radek Jásek

Š.K. a Josef Kočí

Jan Petrás, Jaroslav Petrásek a Šárka Kašpárková

Š.K. a Jan Petrás

Š.K. a Jaroslav Finger

Š.K. a Jan Khom

 

Foto: Jan Petrás


sbe

Naše účast na SBĚRATELI 2016

        

Co o nás napsali:

Zajímá vás sport na poštovních známkách? Přihlaste se do klubu OLYMPSPORT. Nejen olympijskou filatelií, ale veškerým sportem na poštovních známkách, se zabývají členové klubu Olympsport. Ten letos slaví padesát let od založení a u této příležitosti ukáže to nejzajímavější ze sbírek svých členů. Klub bude také přímo na výstavišti přijímat nové členy! Více o jeho činnosti a historii na    www.olymp-sport.cz.

Takhle to ve středu odpoledne začalo

Diplomová část výstavy OLYMPSPORTu a exponát J. Petráska "120let od založení mezinárodního olympijského výboru"

Exponát S. Kamenického "Československý fotbal"

Dokončení exponátu "Československý fotbal" a exponát J. Petráska "100 let české kanoistiky"

Exponát V. Slavíka "PANORAMA OF THE OLYMPIC HISTORY"

Exponát J. Petráska "Věra Čáslavská - 70 let" a exponát J. Petráse "Česká lokomotiva"

Exponát J. Petráska "Sportovní razítka z dílny OLYMPSPORTu"

Pohled na vnější stěnu výstavy OLYMPSPORTu

Naše výstava se setkala se zájmem návštěvníků veletrhu

Standa Kamenický u svých fotbalových exponáítů

Centrální část výstavy OLYMPSPORTu

Pravé křídlo výstavy OLYMPSPORTu

Exponát V. Slavíka "PANORAMA OF THE OLYMPIC HISTORY"

Honza Petrás, Jaroslav Petrásek a Pravoslav Kukačka u našeho prodejního stolu

Pavel Hladík, J. Petrás a P. Kukačka

Láďa Janoušek a J. Sopko u našeho stolu

J. Petrás a Václav Diviš v pilné práci

Zájemců o vystavené materiály bylo poměrně hodně

Diskuse byly živé

Nabídka Zpravodajů a Knihovniček OLYMPSPORTu

Lákali jsme nové členy

Pracovnice odboru PostFila Michaela Petrusová a Věra Guntorádová

L. Janoušek, S. Kamenický, J. Kočí a V. Diviš, v pozadí naše výstava

Sedící L. Janoušek, J. Kočí a V. Diviš, stojící ředitel výstavy Sběratel J. Jirásek, S. Kamenický a J. Petrás

J. Kočí, V. Diviš a předseda ČSF Walter Muller

Jaroslav Maleček a František Beneš na naší výstavě

Honza Petrás předává "zlatému" Lukáši Krpálkovi tiskový list s jeho PERSONAL STAMPS a dvě dopisnice s PR k jeho vítězství na LOH RIO 2016

Předání dárku OLYMPSPORTu Lukášovi Krpálkovi

Foto:  KF 00-15, J. Petrás, V. Slavík a V. Diviš

 


70. setkání členů OLYMPSPORTu v Brně  - 8.4.2016

Peter Osuský a Jiří Daler

Jíří Fabián a Jiří Daler

Jiří Daler a Jan Petrás

Jiří Daler a Josef Kočí

Jiří Daler a Ladislav Janoušek

Jiří Daler a Jaroslav Finger

Jiří Daler a Jan Khom

Jiří Daler a Radek Jásek

Ladislav Kočí

Václav Slavík

František Sopko

Peter Osuský

Vojtěch Jankovič

Ivo Petr

Jaroslav Finger

Gerhard Krakl

Jan Khom

Jaromír Fajgl

?

Jíří Fabián

Igor Banás

 

          

 


OLYMPSPORT byl zastoupen na 5. Valné hromadě SČF 5.12.2015 v Praze

   

Předseda Jaroslav Petrásek a Pravoslav Kukačka (jednatel KF 00-15), vpravo na snímku redaktor Zpravodaje Jan Petrás, člen Olympsportu Zdeněk Svědiroh,
nově zvolený předseda SČF Walter Muller, člen Olympsportu Miloslav Rotport - předseda svazu námětové filatelie , předseda Olympsportu Jaroslav Petrásek
 

 
69. setkání členů OLYMPSPORTu v Praze  17.10.2015 na Střeleckém svazu
 

Jaroslav Petrásek (předseda OS)

Ivan Vápenka

Jan Khom a František Sopko

Zdeněk Svědiroh a Josef Kočí

Radek Jásek (knihovník OS)

Josef Kočí

Václav Slavík

Diviš Václav (správce webu)

Ladislav Kočí

Gerhard Krakl

Jan Khom

Jaroslav Finger

 
Foto Jan Petrás
 

 

68. Setkání 0S OLYMPSPORT 11.4.2015 na Střeleckém svazu v Praze

Ladislav Kočí a Václav Diviš

Jaroslav Finger a Václav Slavík

Jaroslav Finger, Václav Slavík a Miroslav Uhlíř

projekce exponátu Petera OsuskéhoRadek Jásek, Gerhard Krakl, Josef Kočí a František Sopko

Gerhard Krakl, Josef Kočí a František Sopko

Jiří Hampl a Ladislav Kočí

Ladislav Janoušek

pohledy do zasedací místnosti

pohledy do zasedací místnosti

Antonín Hobza, Jiří Hampl a Ladislav Kočí

Peter Osuský a Jaroslav Petrásek

Foto Jan Petrás


67. Setkání OLYMPSPORTu 27.září 2014 ve Svitavách

 Informace o filatelistické výstavě Svitavy 2014  Zdroj: KF 00-15 Praha

Exponáty členů OLYMPSPORTu:
  http://3.bp.blogspot.com/-rLOboXSF0GI/VEACD7V_v2I/AAAAAAAAU8E/68H2Eq4mfnM/s1600/num%C3%A9risation0008.jpg

          

Pavol Ondráška a Jaromír Fajgl

Zdeněk Svědiroh

Josef Kočí

Radek Jásek (knihovník OS) a Miroslav Uhlíř

Václav Slavík

Václav Diviš (správce webu)

Peter Osuský

Jaroslav Petrásek (předseda OS)

František Sopko

Ladislav Kočí

Jan Khom

        Foto Jan Petrás


 

66. Setkání OLYMPSPORTu 19.dubna 2014 v Brně

předseda OS Jaroslav Petrásek a pokladník Láďa Janoušek

Pavol Ondráška

Gerhard Krakl a Jiří Fabián

Josef Kočí a Václav Slavík

xx a Zdeněk Svědiroh

Jiří Hampl, Ladislav Kočí a Jan Khom

xx, Jaroslav Finger, Josef Dobrovský

Ivan Vápenka a Jaromír Fajgl

Václav Diviš správce webu a Radek Jásek knihovník OS

Jiří Basl a Peter Osuský

Pavol Ondráška a Jan Petrás redaktor zpravodaje

Foto Jan Petrás


65. setkání členů OLYMPSPORTu v Praze  19.10.2013 na Střeleckém svazu

         

Radek Jásek,František Sopko,Jaroslav Finger *** Ladislav Janoušek,Peter Osuský,Václav Diviš,Jiří Hampl *** Radek Jásek,Zdeněk Svědiroh,Gerhard Krakl,Jan Khom,Josef Kočí

Přednáška Petera Osuského o náplni exponátu "Pro slávu sportu - jako 'Phénix' z popela"

Foto Jan Petrás


 

Křest známky a pamětního listu k MS ve vodním slalomu - Praha / Troja - 2013 Autorem Pamětního listu je Jaroslav Petrásek - 4.9.2013

         

Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.    akad. malíř  Jan Ungrád    Ing. Jaroslav Petrásek       dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor

předseda Českého svazu kanoistů       autor známky        předseda výboru Olympsportu                   sportovní ředitel ČOV

                                                                                                                                    Foto: Diviš Václav


Porada v Troji k filatelistické dokumentaci k MS ve vodním  slalomu  6.8.2013

             

Z pracovní schůzky s pořadateli MS - ředitelem Jiřím Rohanem a předsedou kanoistického svazu prof. Jaroslavem Polertem.

Domlouval se grafický návrh pamětních listů (MS světa a 100 let kanoistiky) a publikace 100let kanoistiky ve filatelii.

  Budoucího mistr světa Vavřince Hradílka a našeho předsedu Jardu Petráska není třeba představovat.

Ruční příležitostní razítko (Česká pošta) bude na Hlavní poště v Jindřišské ulici 19.10, strojové razítko (OLYMPSPORT) potom na Praze 6, Kafkova ul. téhož dne.

Foto: Diviš Václav

   Podpoříme našeho kolegu  - Peter Osuský kandiduje na prezidenta Slovenské republiky      4..7. 2013

                     Za prezidenta bude kandidovať poslanec Peter Osuský  

                      http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEba_prezidenta_Slovenskej_republiky_v_roku_2014


 

64. Setkání OLYMPSPORTu 20. dubna 2013 v Brně

 

                                 

                      

Foto: Diviš Václav


71. Journée du Timbre - "Josy Barthel" - Mamer / Luxembourg   

Olympijský vítěz z LOH Helsinky 1952 - běh 1500m

Filatelistická výstava s účastí OLYMPSPORTu

Z expozice čs. národního muzea            

                                             
                                                                                   ExponátyPetrásek   - Czech History of Sport and Physical Education up to 1939
                                                                                                      London - Olympic Town    
                                                                                                             - Věra Čáslavská
                                                                                     Vaněček   - Czechoslovakian Victories in the Summer Olympic Games till 1968
                                                                                     Petrás      - Emil Zátopek

Foto: Diviš Václav


 

63. Setkání OLYMPSPORTu 20. října 2012 v Praze

         ,

Josef Kočí, Jan Khom, František Sopko, Radek Jásek, Miroslav Cmunt,Jaromír Fajgl, Václav Slavík, Miroslav Uhlíř, Jaroslav Finger a Jiří Hampl

Sedící: Ladislav Janoušek, Ivan Vápenka, Marie Justýnová, Václav Diviš, Jaroslav Petrásek

Foto:  Jan Petrás


62. Setkání OLYMPSPORTu 21.dubna.2012 v Brně

                           

        J.Kočí, Krakl, Slípek           Slavík, Justýnová, Fabián                                                                                            Sopko, Banás               Ondráška, Dobrovský

                

 Měrka, L.Kočí, Finger        Petr, Khom, Svědiroh     Výbor OS - Petrásek, Petrás, Janoušek, Hampl         Osuský, Fajgl               L. Kočí, Finger    

Foto: Jan Petrás


61. setkání OLYMPSPORTu 1.října 2011 v Praze

  

Foto ze setkání  

Radek Jásek - knihovník OS

Jiří Hampl

Jaroslav Petrásek - předseda OS

Gerhard Krakl a Josef Kočí

Jaroslav Finger

Ladislav Janoušek - místopředseda OS a pokladník

Miloslav NucVáclav Slavík

Marie Justýnová

Miroslav Cmunt

Gerhard Krakl

Josef Kočí

Foto Jan Petrás


Setkání IMOS - OLYMPSPORT 2011

k 75. výročí přenosu olympijského ohně přes naše území

PETROVICE / HELLENDORF   30. - 31. července 2011

Hotel Švýcarský dům / Sněžník - dočasné sídlo OLYMPSPORTu (ale takové sluníčko nebylo, celé tři dny lilo)

Turistická chata v Tisé -v dešti používaná jen pro dobrou kávu a domácí koláče

Děčínský Sněžník -rozhledna, žel pro déšť nepokořena

Zástupci německé strany - Burgermaister Hellendorfu Thomas Mutze a předseda IMOSu Thomas Lippert

Zástupce Slovenska - Peter Osuský referuje a překládá z německého jazyka a naopak

Zástupce Anglie - Bob Farley

Zástupci české strany - Gerhart Krajkl, předseda OLYMPSPORTu Jaroslav Petrásek a Radek Jásek

Členové OLYMPSPORTu Radek Jásek a Václav Diviš

Peter Osuský s originální olympijskou pochodní z roku 1936

Josef Kočí s originální olympijskou pochodní z roku 1936

Radek Jásek s originální olympijskou pochodní z roku 1936

Předsedové společností Thomas Lippert a Jaroslav Petrásek u pomníku k přenosu ol. štafety Petrovice / Hellendorf 1936

Zástupci Anglie - Bob Farley, Slovenska - Peter Osuský a Německa - Thomas Lippert u památného pomníku za vytrvalého deště

Nedělní snídaně v hotelu Švýcarský dům

Dámský program - výlet na zámek v Děčíně, na skály a do přírody to nešlo, takhle bylo nahoře na Sněžníku - psa by nevyhnal

Dámský program - stolní hry

Nedělní dopolední výměna / prodej - Jásek, Petrás, Kočí

Lippert a Osuský

Diviš a Lippert

Vášnivý sběratel Peter

Osuský a Diviš

Pavel Hladík

Filatelističtí přátelé Kočí, Lippert

Členové OLYMPSPORTu - Petrás, Kočí

<<<  Zhodnocení této úspěšné akce z pera Petera Osuského  >>>

Foto: Diviš Václav a Petrás Jan


 

Bedřich Polák - 85 let 

       Znám osobně a docela dobře několik Poláků s velkým i malým „P“, většina je mými dobrými přáteli a když to proberu, vyniká mezi nimi jeden, kterému chci věnovat dnešních pár řádek. Je to Polák s velkým P, slyšící i na jméno Bedřich, Béda nebo chcete-li Béďa. Znám se s ním drahně let, přibližně řečeno asi padesát a začátky našeho kamarádství se mi promítají někam ke vzniku instituce, nazývané všeobecně Olympsport. Za ty roky jsme spolu prožili mnohé a vzpomínek na některé historky je „něurekom“. Tedy hodně. Bojovali jsme spolu proti lidské blbosti, proti těm, kteří bojovali zase proti nám a ať už tak, či onak, vždycky to byly boje, alespoň z naší strany, fair play, na které se nezapomíná.

       Bedřich je člověk, který vždycky věděl, co chce. Jestliže si něco usmyslí, jde za tím s plným úsilím a jde li o nějaké přesvědčování kohokoliv o čemkoliv, nechá se  klidně dvacetkrát za sebou vyhodit, vleze dovnitř po jednadvacáté oknem a o své pravdě ho přesvědčí.  Občas bývá velice svébytný a říká věci takové, jaké jsou. Na své by si zde přišlo pořekadlo o zobáku a jeho růstu. I na to jsem si časem zvykl a způsob jeho jednání i vyjadřování mi není cizí. A proč Vám tohle všechno říkám? No, důvod je jednoduchý, Beďa dnes oslavuje 85 let pobytu v tomto slzavém údolí. A protože vím, čím jej uctím, prosím Vás  všechny, kteří jej znáte, abyste mu zatelefonovali, určitě s Vámi rád prohodí pár vřelých slov. Má telefon 606 265 624.

       Že mu já přeju do dalších let jen to dobré, pevné zdraví a vůbec všechno to, co se při podobných výročích říká je samozřejmé a on to  dobře ví. Ale pro sichr mu to můžete připomenout.

                    UPŘÍMNĚ Jarda PETRÁSEK

foto převzato z www.kf0015.cz

 

Na úvodní stranu    Back on the front page