Člen Svazu Českých filatelistů (SČF), České olympijské akademie (ČOA) při Českém olympijském výboru (ČOV), člen Mezinárodní asociace olympijských sběratelů (A.I.C.O.).
OLYMPSPORT poskytuje servis o novinkách v oboru, rozšiřuje odbornou literaturu, podporuje a propaguje olympijskou myšlenku, český sport a český olympismus.
The member of Czech Philatelic Union, Czech Olympic Academy  as a part of Czech Olympic Committee (ČOV), the member of Association Int. des Collectionneurs Olympiques
 OLYMPSPORT service provides the latest news in the industry, expanding scientific literature supports and promotes the ieda of an  sport Czech and  Olympism Czech.