Z historie OLYMPSPORTU   From OLYMPSPORT history

Když byl OLYMPSPORT v roce 1966 skupinou nadšenců pod vedením pánů Buška a Justýna zakládán, existovala na světě snad jediná podobná organizace, americká SPI. V tomtéž roce vznikl i německý IMOS a polský Klub Olympijczyka a teprve později začaly stejné instituce bez vzájemné koordinace vznikat i v jiných zemích.

Úlohy koordinátora se díky J.A.Samaranchovi ujal Mezinárodní olympijský výbor (MOV), který v roce 1985 uspořádal v Lausanne první světovou přehlídku olympijské filatelie, výstavu OLYMPHILEX´85 a umožnil zájemcům členství v Mezinárodní federaci pro olympijskou filatelii FIPO. Další výstavy tohoto typu se konaly postupně v Římě (1987), v Seoulu (1988), Varně (1990), Barceloně (1992) a Atlantě (1996) a Sydney (2000). Před námi jsou tedy nyní Athény 2004. Mezi tím znovu z iniciativy prezidenta MOV pana J.A.Samaranche přijal MOV po dohodě s Mezinárodní filatelistickou federací FIP rozhodnutí, ustavit jako jednu ze svých komisí i komisi pro olympijskou filatelii. Ta již, namísto jednotlivců - soukromníků, sdružuje jednotlivé národní asociace pro olympijskou filatelii, ustavené při Národních olympijských výborech členských zemí. K ustavení této komise došlo na slavnostním zasedání v Olympijském muzeu v Lausanne 9.října 1994 za přítomnosti zástupců třiceti národních asociací pro olympijskou filatelii. Nechyběli jsme jako zakládající členové samozřejmě ani my.

OLYMPSPORT je jako Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii prostřednictvím svého kolektivního členství v České olympijské akademii součástí Českého olympijského výboru a zastupuje jej ve FIPO. Pochopitelně i nadále platí, že OLYMPSPORT je námětová společnost, která je tak, jako jiné odborné společnosti, součástí Svazu českých filatelistů (SČF). Jeho členská základna je tvořena členy SČF, zahraniční členové mají statut člen - host.

Zatímco první OLYMPHILEX se uskutečnil v roce 1985, první specielní oborová výstava s olympijskou a sportovní tematikou OLYMPSPORT u nás se uskutečnila již v roce 1970. Místem jejího konání byla jihočeská metropole, České Budějovice.

O deset let později jsme se sešli znovu v Českých Budějovicích na výstavě OLYMPSPORT´8O, která se konala v roce olympiády v Moskvě. Součástí Celostátní spartakiády v roce 1985 byla další oborová výstava OLYMPSPORT, tentokrát v Praze, v tehdejším Muzeu SNB.

Dvacáté páté výročí založení OLYMPSPORTU jsme připomenuli v roce 1991 při výstavě OLYMPSPORT´91 v Českém Brodě. Tenkrát byla poprvé samostatně evidována mezinárodní třída filatelistické literatury se sportovní a olympijskou tematikou. V paměti mají přímí účastníci jistě i společné slavnostní zasedání s přáteli z německého IMOSU, kteří oslavovali společně s námi stejné výročí svého založení.

V roce 1995 přivítala členy OLYMPSPORTU zřízením samostatných soutěžních tříd v kategorii námětových sportovních a olympijských exponátů a mezinárodní třídy filatelistické literatury národní výstava Plzeň´95.

Další výstavou byl OLYMPSPORT´99. Výstava, uspořádaná tentokrát opět samostatně a podobně jako v roce 1985 znovu v Praze a znovu ve stejném muzeu, tentokrát však pod názvem Muzeum policie. Důvodů pro její uspořádání bylo hned několik. Kontinuita s výstavami předchozími, kvalifikace pro OLYMPHILEX´2000 v Sydney a hlavně 100.výročí založení Českého olympijského výboru.

Účast našich barev jsme zaznamenali na OLYMPHILEXU 2000 v Sydney, OLYMPHILEXU 2004 v Athénách a OLYMPEXU v Pekingu.

Na domácí půdě jsme zaznamenali uspořádání první na světě virtuální soutěžní filatelistické výstavy Sport-O-net´07, která se uskutečnila na webu Japhila jako součást dlouhodobé virtuální výstavy Exponet. Výstavu možno na Exponetu stále zhlédnout na adrese : www.exponet.info . No a úplně poslední byla výstava propagační a virtuální a tedy nesoutěžní, na počest 110. výročí založení ČOV, uskutečněná pod názvem OLYMPSPORT´2008. I ta je stále na Exponetu k vidění.

OLYMPSPORT – the Czech Association for the Olympic and Sport Philately has quite a reputation within the framework of the Association of the Czech Philatelists and the Czech Thematic Society. It was established in 1966 by such personalities of the world of philately as Václav ”Robin” Bušek from Strakonice and Jaroslav Justýn from Milevsko. Thus, the OLYMPSPORT Association celebrates their 35 anniversary this year. Over that time a tradition was established. A tradition of the Bulletin of Olympsport and numerous specialised philatelist editions. A tradition of national-wide thematic exhibitions - the first one was the exhibition of post stamps called Olympsport in September 1970, the other one and very important was the exhibition called Olympsport 80 in the Olympic year 1980. Both of them were held at České Budějovice. We all still keep in memory the first exhibition as held after the Velvet Revolution called Olympsport 91 in September 1991 held at Český Brod. However, the Association used to organise several days of thematic philately and seminars the most important of which was an international seminar focused on the Olympic movement in philately as held in November 1996. It was attended by the representative of the Olympic Movement History Museum at Lausanne Dr. Mannfred Bergmann and Dr. Roman Babut from Poland. The Association became famous for its intensive post philatelic promotion of our Olympic movement and our members of the movement in terms of payment machines prints as distributed world-wide on letter envelopes.

Thus, by right most of the activities of the Association OLYMPSPORT in terms of philately is supported by the Czech Olympic Committee and the Czech Olympic Academy. Olympsport is an ordinary member of FIPO the foundation of which was assisted by the President of the International Olympic Committee Mr. Juan Antonio Samaranch whose philatelic exhibit of the first emissions of the Olympic post stamps at PRAGA 88 you may still recall. We do believe that the Czech Olympic philately shall be further supported by the Czech and International Olympic Committee and FIPO.

Zpět nahoru   Back up                                                                                                                                Na úvodní stranu    Back on the front page