SLOŽENÍ VÝBORU OLYMPSPORTU - VORSTAND - COMMITTEE

 

Čestný předseda OS - Ehrenvorsitzender - Honorary Chairman     

          Jaroslav PETRÁSEK      

 Zborovská 25, 282 01 Český Brod Český Brod, mail olympsport@gmail.com , petrasek@olymp-sport.cz

 phone 321 622 389 (private), phone 739 033 170 (mobile)

 

Předseda + revizor ůčtu - Chairman + auditor

Josef KOČÍ 

 Olomouc, mail joseph.koci@seznam.cz

phone 602 708 355 (mobile)

 

místopředseda - Vorsitzender - Vice Chairman + pokladník - Schatzmaister - Treasurer

kolportér zpravodaje OS - Distribution Journal OS - Distribution

distributor nového materiálů OS - distributor  new materials OS

 

Ladislav JANOUŠEK  

Vašátkova 1019/2, 198 00 Praha 9, mail ladajan55@seznam.cz

phone 734 209 239  (mobile)

 

sekretář - Schriftleiter - Secretary + správce webu - Webmaster + kronikář - Chronic - Chronicler

 

Václav DIVIŠ 

 Pavrovského 14, 155 00 Praha 13,  mail divis.vaclav@centrum.cz, divis@olymp-sport.cz

phone 602 365 856 (mobile), 223 015 324 (private)

 

redaktor - Redaktor - Editor

distributor starších materiálů OS - old materials distributor OS

Jan PETRÁS 

U lesíčka 5, 620 00 Brno, mail:  petras.jan13@seznam.cz

phone 732 376 056 (mobile)

 

 překladatel – Ubersetzer - Translator

Josef DOBROVSKÝ  

 Lesní 1466, 562 02  Česká Třebová, e-mail:  jodo@domzo13.cz

 phone 777 201 438 (mobile)

 

knihovník - Bibliothekar - Library

 Radek JÁSEK   

 Červené Pečky, e-mail:  radek.jasek@seznam.cz

phone 728 761 113 (mobile)

 

člen výboru -

Jaroslav FINGER 

Bludov,   email:  finger@asd-software.cz

phone 583238360

 

Adresa: OLYMPSPORT,  Zborovská 25, 282 01 Český Brod Český Brod, CZECH republic

 

                                                                                                                                

Zpět nahoru         Back up                                  Na úvodní stranu         Back on the front page